A projekt megnevezése:

ALSÓDOBSZA KÜLTERÜLETI ÚTFELÚJÍTÁS

Támogatás összege: 84.749.000 Ft
A projekt azonosító száma: 1827178156
A projekt kezdete: 2017. 06. 01.
A projekt befejezése: 2018. 10. 31.

 

Projekt rövid összefoglalója:
A projekt keretében az Alsódobsza külterületén, a 06, és 084 helyrajzi számokon található külterületi utak kerülnek felújításra és szilárd burkolat kerül kialakításra. A jelzett utak jelenleg földutak, melyek elsősorban a mezőgazdasági területek megközelíthetőségét szolgálják.

A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása:
A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: 1. Külterületi út felújítás és stabilizálása az Alsódobsza 06 és 084 hrszokon. Ennek keretében az elsődleges megvalósítási helyszínen (06 hrsz) 474 méter, míg a másik hrsz-on pedig 537 méter hosszúságban kerül felújításra az út. Mindkét esetben hasonló pályaszerkezet kialakítását terveztük: 45 cm FZKA készítése; 15 cm talajjavító réteg készítése THK 0/32 P-TT; 30 cm hidraulikus kötőanyaggal stabilizált alapréteg készítése. A korona szélessége mindkét esetben 6,00 méter, azonban a 06 hrsz-on 3,00 m burkolat és 1,50 m padka kerül kialakításra, míg a másik megvalósulási helyen 4,00 m burkolat és 1,00 m padka készül. Az utak mellett szikkasztóárok kerül kiépítésre. 2. A projekt keretén belül beszerzésre kerül egy John Deere 3045R bukókeretes kompakt traktor. Ennek feladata a települési utak karbantartása.

A beruházás reális, takarékos és költséghatékony voltának indoklása:
A költséghatékonyságot már a tervezés során figyelembe vettük: az előírásnak megfelelő méretek és rétegrend használatával, valamint az érintett útszakaszok kijelölésével. A fejleszteni kívánt szakaszok felmérési adatait kiegészítettük a geodéziai vizsgálatok eredményeivel, ezáltal határozva meg a kívánt anyagokat és mennyiségeket. Ennek eredménye, hogy a tartósság szem előtt tartásával a legmagasabb minőséget érhetjük el a tervekben megfogalmazott módon.

Megvalósítás helyszíne:
Alsódobsza hrsz: 06
Alsódobsza hrsz: 084