A projekt megnevezése:

ALSÓDOBSZA TELEPÜLÉSEN BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA

Támogatás összege: 35.654.000 Ft
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00011
A projekt kezdete: 2018. 03. 01.
A projekt befejezése: 2020. 01. 31.

Községben jelenleg működik óvoda, integrált bölcsödével együtt. A gyermekek 2-7 éves korig egy csoportban, családias légkörben sajátítják el a szocializáció kezdeti lépéseit, közösen vesznek részt a foglalkozásokon, ki-ki a korának megfelelő vérmérséklettel és tudással. Az integrált csoportban jelenleg 18 gyermek van elhelyezve, egy szűkös, az előírásoknak éppen hogy megfelelő csoportszobában. A településre a közelmúltban több fiatal, kisgyermekes (vagy éppen erre vágyó) család költözött, így az óvodás és a bölcsődés gyermeklétszám növekedésére folyamatosan lehet számítani a településen belül is, de az óvoda és a falu jó hírének köszönhetően a környező településekről is jelentős az érdeklődés az óvodai-bölcsődei férőhelyek iránt. Ez az igény a jelenlegi egy csoportszobában nem lehet megoldani. Az elkövetkező egy-két éven belül teljesen reális becslések és számítás alapján a 35 fő gyermeklétszámmal lehet tervezni. Ennek következtében szeretnénk bővíteni a meglévő óvoda épületét egy új bölcsődei csoportszobával és kiegészítő helyiségeivel 7 fő részére, valamint a megnövekedett gyermeklétszámhoz igazítva szeretnénk megnövelni a játszóudvar méretét, fejleszteni a kültéri játékokat a bölcsődei gyerekek igényeit figyelembe véve. A tervezett fejlesztés az óvoda jelenlegi ingatlanán megoldható, hiszen annak mind a területe, mind a fekvése ideális. Fejlesztés célja: – 7 fő bölcsődei korú gyerek részére férőhelyek biztosítása 3 év alatti gyerekek számára gyerekek napközbeni ellátásának törvény szerinti infrastruktúrájának megvalósítása – a férőhelyek kialakításával biztosítani a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának lehetőségét – családok segítése, helyi igények kielégítése mini bölcsőde kialakításával Fejlesztés helyszíne:

ALSÓDOBSZA, RÁKÓCZI U. 36. HRSZ: 63 Az ingatlan jelenlegi állapota: Az ingatlan a szabályozási terv szerint VT 2 besorolással rendelkezik, amely oldalhatáron álló beépítési módot, maximálisan 60 %-os beépítettséget és 4, 50 m-es építménymagasságot határoz meg. A tervezéssel érintett ingatlanon jelenleg is a település óvodája és iskolája található két külön épületben. Az óvoda épületében található az intézményeket kiszolgáló étkező, konyha és kiegészítő helyiségei is. A telek az utca felé ~8%-os lejtéssel bír, az épületek padlószintjei ezt az emelkedést követve kerültek kialakításra. A bővítendő óvodaépület az épületegyüttes nyugati részén, a K-NY-i hossztengellyel rendelkező telek hátsókert felőli területén található. Építésekor a telek természetes lejtésébe egy mesterséges bevágást készítettek, így az óvoda játszóudvarát teljesen sík területként alakították ki. A játszóudvar és a hátsókert közötti szintkülönbséget egy vasbeton támfal és egy rézsű készítésével hidalták át.

Tervezett fejlesztés: A tervezett bővítés során az óvoda és konyhaépület óvodai részét bővítjük nyugati irányban. Az óvoda az alapvető helyiségekkel rendelkezik, a bővítés során átalakítjuk a bejárati részt, kialakítunk egy új foglalkoztatót, hozzá kapcsolódóan pedig egy gyermek WC-t, egy óvónői irodát és egy tárolót, melyek egy előtéren keresztül kapcsolódnak a foglalkoztatóhoz. A bejárati rész átalakítása során megnagyobbodik az gyermekek öltözője. A tervezett bővítés hőszigetelt falazott szerkezettel, előre gyártott vasbetonfödémmel, hagyományos kétállószékes tetőszerkezettel, nyeregtetővel készül, alkalmazkodva a már meglévő épületrészhez.

Bővítés és tervezéssel érintett épületrész nettó alapterületének kimutatása:

Előtér: 11,48 m2
Öltöző: 10,54 m2
Közlekedő: 4,92 m2
Iroda: 7,68 m2
Szem. WC: 3,36 m2
Iroda: 8,10 m2
Előtér: 2,85 m2
Gyermek Wc: 8,10 m2
Csoportszoba: 45,50 m2

Bővítés alapterülete összesen: 102,53 m2
Meglévő, tervezéssel nem érintett alapterület összesen: 284,65 m2

Tervezett fejlesztés költségei:

1) Épület bővítése: 29.289.375 Ft
2) Bölcsődei elkülönített játszótér kialakítása: 2.713.101 Ft

Összesen: 31.999.936 Ft

Megvalósítási helyszín:
Alsódobsza, Rákóczi út 36.